Làm thế nào để khắc phục lỗi máy ảo Genymotion trên win10?

Tình hình là mình đang học android mà cứ chạy máy ảo là bị lỗi như vầy ,có lên mạng nhưng cũng không tìm ra cách .Mọi người ai có kinh nghiêm chỉ minh với thank so much everybody
:joy:

Hiện tại chưa có cách khắc phục thì phải :joy:
Phải sử dụng các máy ảo khác thay thế thôi, hoặc là dùng máy ảo mặc định của Android Studio :sweat_smile:


Edit: Bạn làm theo video này xem sao :heart_eyes:

1 Like

tình hình là máy ảo nào cài vào cũng bị lỗi tương tự vậy ak buồn thiệt đó ,chắc có cài lại win quá

Mình vừa tìm thấy 1 clip ở trên kia :grin: bạn làm thử đi :3

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?