Làm sao để xác nhận sdt như zalo

android

(Liêu Mạnh) #1

Mình đang viết 1 app có phần đăng ký tài khoản để sử dụng. Để đăng ký thì cần sdt, nhưng mình không biết cách nào để hệ thống gửi mã xác minh đến sdt đó và để người ta nhập xác nhận.


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Liêu Mạnh.

  1. Bạn cần một phần cứng gửi tin nhắn.
  2. Bạn cần 1 sim (hình như đăng ký với nhà mạng) để gửi tin nhắn.
  3. Một hện thống sinh OTP và xác nhận OTP.

(Huy Nguyen) #3

Mình có ý tưởng như thế này, chỉ nghe cho vui thôi!
Bạn cần viết 1 app android (app này cài trong điện thoại có SIM và dùng để gửi tin mã xác nhận)
và dùng websocket, hay socket, hay request,… định kì cập nhật list đăng kí mới từ máy chủ (mỗi người bao gồm sdt và code), --> app android sẽ gửi tin nhắn đến các sđt kèm theo code
=========> đương nhiên là mình tốn tiền


(Hung) #4

Dùng dịch vụ thứ 3, ví dụ

Nếu không bạn phải build luôn system đăng kí tất cả nhà mạng và cung cấp API chung cho app của bạn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?