Làm sao để tự động thoát ra cmd khi chương trình chạy xong


cho mình hỏi Làm sao để tự động thoát ra cmd khi chương trình chạy xong.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?