Làm sao để nâng cao logic code của bản thân?

Em chào mọi người, mọi người thường làm cách nào để nâng cao logic code của bản thân sau khi đã học những thứ cớ bản vậy ạ.

Nâng cao tư duy giải quyết vấn đề.

Có một số trang bạn nên tham khảo:
Codeforces, leetcode

Hai trang này mình hay dùng để luyện tư duy giải quyết vấn đề. Codeforces thì khó hơn tí vì các bài toán có phần học thuật hơn, còn leetcode thì “nhẹ nhàng hơn” giúp chuẩn bị phỏng vấn khá tốt.

3 Likes

mình cảm ơn ạ,
:seedling: :seedling: :seedling:

Bắt chatGPT-4 viết code, đọc code của nó rồi optimize lại :smiley:

Thực ra tớ chưa hiểu câu hỏi. “Nâng cao logic code của bản thân” là gì?
Là “viết logic code dễ hiểu”, hay “viết code tốt cho hầu hết các task”?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?