Làm sao để Makefile build kernel module vào 1 folder khác?

Chào mọi người, mình đang muốn build driver.ko nhưng search chỉ thấy Makefile build và sinh ra các file .o và .ko tại cùng thư mục source code. Mọi người ai biết Makefile nào để build source code driver vào sinh ra các file .o .ko vào trong 1 folder khác thì chỉ mình với . Mình cảm ơn .

mục đích của bạn làm như thế để làm gì?

1 Like

Mình chỉ muốn các file được build ra được đưa hết vào 1 folder ./build/ chứ k muốn chúng được đặt ở cùng folder với các file source.c

xài đỡ :V

mv *.o ./build
mv *.ko ./build
1 Like

move như cách của bác @tntxtnt là chuẩn bài. Mình hiện tại đang làm như vậy :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?