Làm sao để lấy ra từng dòng trong edit text trong android studio?

Chào mọi người.Hiện em đang có một cái edit text thì làm sao để em có thể lấy ra được chuỗi trong từng dòng nhỉ?
Em cảm ơn ạ

Split ký tự \n thôi :kissing_heart:. Trong regex, \n tượng trưng cho ký tự xuống dòng.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?