Làm sao để làm mờ nội dung Post (Spoiler)

Hỏi ngoài lề tí @TheSky nhé, giờ muốn làm mờ chữ thì mình dùng gì nhỉ

1 Like

[spoiler][quote=“Nguyen_Hieu2, post:4, topic:31650”][/spoiler]
[spoiler]muốn làm mờ chữ thì mình dùng gì nhỉ[/spoiler]
[spoiler][/quote][/spoiler]

Mình sử dụng cặp thẻ[spoile] [/spoiler]

Hoặc chọn phần options -> Blur Spolier

Ngay góc phải trên của phần mình gõ text ấy nhé :smiley:

1 Like

Hello [spoiler]Daynhauhoc[/spoiler]

Thanks bạn

[spoiler]Mình làm dc rồi[/spoiler]

Bạn xem thêm ở đây nhá :smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?