Làm sao để hết lặp output trong c

Làm sao để in ra kết quả mà không bị lặp ạ

Đề bài của bạn là gì?

2 Likes


Đây ạ

Không mất tính tổng quát, giả sử a < b, c < d, a < c xem sao.

2 Likes

Ok bác nhưng a<c hình như ko đúng

À đc rồi cảm ơn bác :grin:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?