Làm sao để có thể tạo chương trình trên máy tính?


Chào mọi người mình vô tình thấy bạn này code tạo các chương trình C ra thành các icon riêng hiện lên trên desktop mà ko biết làm sao để có thể làm được như vậy? Mọi người ai biết chỉ mình với?

code xong, build ra được file exe -> cái này chắc khỏi phải nói rồi
rồi tạo shortcut, set icon cho shortcut đó thôi -> cái này là hiểu biết cơ bản về sử dụng máy tính thôi, search google là ra

Bạn tìm xem IDE(cái phần mềm bạn code ấy :smiley:), nó lưu file .exe ở đâu(là file thực thi của Windows) rồi tạo shortcut còn không thì kéo thả nó ra màn hình là được thôi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?