Làm sao để có thể bảo lưu dữ liệu gọi ra bằng ajax trong table sau khi thay đổi đầu vào

Chào tất cả mọi người.

Mình đang gặp 1 chút vấn đề thế này , rất mong được 1 người chỉ dẫn

Mình có 1 input đầu vào, sau khi scan barcode thì mã sẽ hiện ra trong input và mình dùng AJAX để gọi dữ liệu nhập vào Input đó từ Backend trích xuất vào table.
Vấn đề là mình muốn scan liên tục như thế nhưng hiềm 1 nỗi mỗi lần input có đầu vào mới là dữ liệu cũ mất tiêu (do mình dùng AJAX), mình muốn các dòng gọi ra sẽ tự động được lưu lại và thêm dòng mới trong table.

Vậy ở đây nên giải quyết thế nào vậy các bạn.

Rất mong được sự trợ giúp của các bạn.

P/s: Không upload video quay màn hình lên được, ko có nút đính kèm hay sao ấy. Xin lỗi mọi người.

Lưu lại trong localStorage

1 Like

ý bạn là khi bạn scan 1 barcode thì từ barcode đó + gọi ajax thì ra dữ liệu rồi đổ ra 1 cái table
vấn đề là mỗi lần làm như vậy, thì cái dòng trên table bị nó lại bị đè dữ liệu mới lên
bạn mong muốn mỗi lần quét + gọi ajax lấy được data => thêm 1 dòng mới chứ không ghi đè lại kết quả cũ?

4 Likes

Đừng xoá table bằng cách đè innerHTML của nó mà bạn append child cho nó là được thôi.

2 Likes

chuẩnn luônn bạnn ơii. Đó chính là ý mình. Tuần tự thế này:

Bước1: quét mã barcode, dữ liệu mã lô hàng sẽ tự độngg đượcc nhập vào ô input.
Bướcc 2: Sau khi mã hàng vào ô input sẽ tự đông lấy dữ liệu từ backend để đổ vào cái bảng chứa thông tin mã hàng tương ứngg
Do dùng Ajax để thao tác bất đồng bộ vớii cái table đóó dẫnn đếnn mỗii lầnn scann mãã mớii làà nóó lạii tựự độngg biếnn dataa cũũ đii, mìnhh muốnn mỗii lầnn scann nóó sẽẽ tựự độngg thêmm vàoo hàngg mớii trongg tablee vàà lưuu trữ dữữ liệuu cũũ.

Rấtt mongg đượcc bạnn chỉỉ dẫnn.

như bạn thin trên kia đã có nói, mỗi lần có data thì append thêm 1 dòng vào bảng là xong, bạn đã làm được 90% công việc rồi, 10% còn lại này khá dễ mà lại không biết làm sao?

một chút góp ý về cách đặt câu hỏi này

  1. câu hỏi bạn mô tả quá khó hiểu, không phải ai đọc vào cũng hiểu
  2. kể cả khi hiểu, nhưng không có một cái code mẫu, chỉ đọc thôi thì cũng chả có ai giúp được gì, cao lắm thì cũng chỉ nói được là append thay vì write như cách bạn đang làm, nên thông thường thì người ta cũng chẳng buồn mà trả lời

đoán được ý bạn đã khó, giúp bạn thì càng khó, những topic như này hầu như cũng không nhiều tác dụng, có rất nhiều bài tương tự mình cũng ignore

6 Likes

Hi @meodangyeui

Tài khoản của cậu sẽ được đóng lại với lý do được đề cập tại đây.

Best regards,
Library

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?