Làm sao để cài c++ đúng cách?

làm sao để cài c++ đúng cách vậy tôi cài thì nó không chạy đc pls
nếu bày đc thì kb fb mik với "Nguyễn Chi Nhi "

Thì bạn vào link này:
Nhấn vào đây!!!
rồi tải về, next x3, 14 là xong rồi. Người mới học thì mình khuyến khích dùng cái này, dễ dùng lắm.

lệnh có y như mấy chương trình khác ko

file này hơi nặng lắm

mik cài code blocks về rồi nhưng ko hiểu sao chạy ko đc

Cùng là ngôn ngữ C++ mà bạn, cái này chỉ là môi trường để chạy C++ và nó i đúc cái Codeblocks, nhưng mà codeblocks thì như phải tải thư viện rồi cài đặt gì gì nữa thì phải, khá lôi thôi (Nếu bạn vẫn muốn dùng thì lên youtube xem)
Cái này nó có nặng lắm đâu, ổn mà.

chờ nãy h chx đc 1/10 lun

Cái gì chưa được 1/10 hả bạn, nếu tải về mà mãi chưa được thì có thể do đường truyền mạng của nhà bạn chăng ?

wifi để một bên lun mà

bạn có fb ko kb cho dễ nói

4 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?