Làm sao để Antivirus không can thiệp đến một phần vùng

Chào các anh chị,
Đang chuẩn bị cài dual boot kali linux thì em chợt nghĩ ra một vấn đề:

http://kali.taygeta.com/images/wallpapers-01/kali-wp-june-2014_1920x1080_A.png

  • Sử dụng Kali Linux nhiều lúc mình phải tạo ra một số trojan, virus…
  • Kali Linux chứa nhiều công cụ có thể bị Antivirus phát hiện với tên là “HackTool”?
  • Như thế, khi chuyển sang dùng Windows thì Antivirus sẽ can thiệp vào phần vùng cài linux và xóa hết trojan, hay tool hack của mình?? Như vậy là mang tính “cản trở người thi hành công vụ”.
    Để khắc phục tình trạng trên phải làm như thế nào? Có cách nào để Antivirus không can thiệp để phần vùng cài Kali Linux??

WIndows không hỗ trợ đọc các phân vùng ext của Linux nên bạn chẳng cần phải làm gì về vấn đề này

3 Likes

Tức là khi boot trên Windows, phần vùng cài Kali sẽ bị ẩn hả anh?

1 Like

Có đọc đc đâu mà diệt vs k diệt …

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?