Làm sao có thể chạy ứng dụng từ source code?

c++

(Phi Truong Nguyen) #1

chào mọi người.em là sinh viên nhưng không học chuyên nghành công nghệ thông tin.kỳ học này em có làm đồ án tốt nghiệp về chuẩn mã hóa video H264.em đã tìm được source code ở link này:

Vậy cho em hỏi là bây giờ làm sao để chạy được ứng dụng mã hóa video từ source code này,em đã build thành công solution trên visual studio 2012 rồi ạ.
Em xin cám ơn trước!!


(Phan Hoàng) #2

Bạn build thành công thì nó sẽ ra một binary thôi. Bạn xem hướng dẫn cú pháp của nó và chạy (nếu là console).

The command line programs h264enc and h264dec will appear in the main project directory. A shell script to run the command-line apps is in testbin/CmdLineExample.sh Usage information can be found in testbin/CmdLineReadMe

Thường cú pháp sẽ là h264enc file_chưa_ma.avi file_da_ma.h264.


(Phi Truong Nguyen) #4

anh ơi.trong thư mục bin em thấy có file exe rồi.em cũng có cú pháp rồi.nhưng cú pháp đó thì mình viết vào comand line như thế nào anh.anh chỉ em các bước để chạy file exe đó với ạ.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?