Làm sao cho code chạy ngầm mà không hiện console?

:kissing: Ai chỉ mình với,làm sao mình có thể khiến cho code của mình chạy ngầm mà không hiện console hoặc ko pop up cái console lên nhỉ @@

Chyển sang viết trên giao diện đồ họa và ẩn cái giao diện đó đi.

1 Like

:confused: Vâỵ sẽ ngốn ram hơn,no thanks

Viết kiểu SYS:WINDOWS

Một là cậu tính viết virus.
Hai là mình xin “quỳ” =]]

Mình viết phần mềm đơn giản thôi,có phức tạp tới mức theo cái sys đâu :frowning:
Mình có thấy người ta làm như này :slight_smile:

#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main(){
	MSG Msg;

	while(GetMessage (&Msg, NULL, 0, 0)){
		TranslateMessage(&Msg);
		DispatchMessage(&Msg);
	}
    return 0;
}

Viết rồi chỉnh cái compiler trên code::blocks,mình sài VS2012 thì ko có đc như thế :smiley:

Thanks all minh lam dc roi

post solution lên share với mọi người đi :slight_smile:

2 Likes

Cậu tạo ứng dụng Console thì nó sẽ là kiểu SYS:CONSOLE và nó sẽ hiện màn console.
Khi chuyển sang dạng SYS:WINDOWS thì là dạng hỗ trợ đồ hoạ, cửa sổ. Nếu không gọi các hàm tạo cửa sổ thì nó không có gì và bị ẩn.

Đưa vào vòng lặp vô hạn msg,code solution:[codeblocks]
http://pastebin.com/2KXJnd5g
Setting --> Compiler --> New Flag rồi chỉnh:
Flagname:tùy ý
Compiler flags: -mwindows
Linker flags: -mwindows
Các cài khác ko điền,nhấn ok
Build --> yeah!

4 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

mô phong trên VSstudio giúp mình với

Visual Studio có option chọn Desktop C++ thay vì Console khi tạo solution nhé
Desktop thì không có cửa sổ nếu không gọi lệnh tạo cửa sổ, như đã được nhắc đến trong post mà bạn quote

2 Likes

ok dc rồi nhé .
Cảm ơn bạn :astonished:

Cậu vẫn đang tính làm Trojan đó à? :slight_smile: @HaRmX96_v

1 Like

à ừ
botnet c++ kết hợp python

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?