Làm sao build web thành file apk?

MN cho mình hỏi làm sao build web thành file apk được ạ?

Thì create 1 app load cái web đó chớ sao bạn?

3 Likes

Dùng cordova hoặc phonegap. Hoặc nếu bạn muốn nhanh chóng đơn giản thì đóng zip web bạn rồi up lên phonegap build cloud, nó tự nén thành apk cho bạn, chỉ việc tải về thôi. :slight_smile:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?