Làm game online với Cocos Creator bằng SDK Box

Cho mình hỏi là Cocos Creator có thể làm game online được không, bằng SDK Box hay thứ gì đó. Ai biết và không phiền thì trả lời giúp mình ! MÌnh cảm ơn :slight_smile:

Thoải mái bạn nhé, bạn làm bằng js hay c++?

C++ chưa hỗ trợ sẵn phần server, bạn phải tự code hoặc dùng thư viện

JS thì cũng phải dùng thư viện nhưng phía cocos tạo sẵn cho bạn phần kết nối websocket rồi, bạn dùng 1 ngôn ngữ phía server tạo websocket nữa là xong.

Mình vẫn đang chờ cocos support đầy đủ cho C++ trên Cocos Creator.

2 Likes

Thế thì hay quá ! Cám ơn bạn ! MÌnh dùng js ! :slight_smile:

Khoảng khi nào thì Cocos Creater hỗ trợ C++ nhỉ.

Nó hỗ trợ rồi nhưng chưa hoàn thiện, mới chỉ hỗ trợ tạo components kéo thả, còn lại đa phần vẫn là code

1 Like

Cho mình hỏi là mình muốn làm phần Multiplayer với Firebase bằng SDK Box thì có thể làm được không hả bạn. Tại mình có xem qua phần document của SDK Box nhưng mà mình không hiểu, mình thấy nó không có chỉ read hay write gì lên Firebase cả. Mình sử dụng js nha bạn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?