Làm game online trên mobile cần những gì để phát triển?

c-sharp

(Unity Game 2D) #1

Em có tìm hiểu về làm game online.
Thể loại game em muốn làm là 2D trên nền tảng android và ios.
Em có tìm hiểu về unity3D và smartfoxsever2x.
Và em cần tìm hiểu về những gì nữa để có thể tự mình phát triển một game online đơn giản ạ?
Em có nghe nói cần websever gì đó để quản lý tài khoản người chơi nhưng mà không rõ lắm.


(Nyakuza) #2

PhotonNode JS socket.io83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?