Làm game online có cần cơ sở dữ liệu không ạ?

game

(Smart Tv And Film) #1

Mọi người cho em hỏi ké, làm game online có cần cơ sở dữ liệu không ạ? hay chỉ cần sever thôi?


Học Cơ sở dữ liệu có nên bắt đầu từ Access
(Tao Không Ngu.) #2

Hi Smart Tv And Film.

  1. Một chương trình nên nếu cần thì sẽ có.
  2. Game là một chương trình máy tính.

P/S Sach SFML


(明玉) #3

Cần mạnh, không cần thì mới là lạ.


(Phan Bá Hải) #4

Thứ gì mà đưa online, có nhiều người dùng thì ít nhất cũng phải có cái CSDL để… signup và login
Game online thậm chí còn dùng nhiều hơn, lượng data cực khủng (hàng triệu record / bảng) và đọc / ghi theo thời gian thực. VD như điểm số, item, character,…


(Trần Hoàn) #5

Chưa chắc đã cần. Ví dụ như airma.sh trong trường hợp không có login, ai vào cũng là guest :joy:

Cơ mà game chết rồi :’(


(Phan Bá Hải) #6

Cũng tùy tính chất của game nữa
Mấy game có khoảng thời gian chơi ngắn hay game đơn giản ở mức không cần account như slither.io thì cũng không cần login, nhưng cũng cần db để lưu leaderboard


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?