Làm được sản phẩm hay học đến đâu thì bắt đầu đi xin thực tập?

Mn cho e hỏi vs ạ:
E đang tự học html, css & js thì liệu làm đc sản phẩm or học đến đâu thì bắt đầu đi xin thực tập đc ạ. Thanks mn! ^^

Cảm thấy kiến thức của bạn có thể giúp ích cho doanh nghiệp thì đi.
Mà giờ bạn đi phỏng vấn luôn cũng được, tạch là biết cần phải học gì tiếp theo rồi.

Làm được sản phẩm nha bạn.
Khi xem sản phẩm, người ta có căn cứ thực tế để đánh giá trình độ của bạn.
Chất lượng sản phẩm thì tùy trình độ, kiến thức đã học được, cố gắng làm hết sức của mình.

1 Like

+1 sản phẩm.

Post must be at least 20 fvckin characters

1 Like

Dạ vâng e cám ơn ạ!! Coi như bài test đúng k a :rofl::rofl:

Dạ e cám ơn ạ!! E có làm web bán hàng nhưng trong nó hơi basic 1 xíu ấy ạ, e sẽ cố gắng cải thiện a ạ :grin:

Dạ vâng e cám ơn ạ ^^

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?