Làm đẹp cái code php trong visual studio code không được?

visual-studio-code

(Thuc Nguyen Tan) #1

Sao mình không format cho đẹp được cái code php, ctr +k ctr + F… đều không hiệu quả. ACE nào có kinh nghiệm chỉ giúp với


(Dark.Hades) #2

Không biết chức năng nó là gì( chắc là indent), nhưng bài này có nói tới cách nhấn giữ phím:


(HelloWorld) #3

Thớt bấm ctrl xong, bấm k, xong nhả phím k ra (vẫn giữ phím ctrl ) rồi bấm thêm f
Vào hình cái con lăn ở góc dưới bên trái màn hình chọn keyboard shotcuts để xem các phím tắt


(Thuc Nguyen Tan) #4

Nhưng thật đáng buồn : Trong vscode không có chức năng format code cho file php!!!


(HelloWorld) #5

cài thêm extension này nha
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Sophisticode.php-formatter


(Thuc Nguyen Tan) #6

Làm thử chưa bạn?, Mình thấy nó một đống problem comment

https://github.com/Dickurt/vscode-php-formatter/issues

// Place your settings in this file to overwrite the default settings
{
“editor.fontSize”: 12,
“editor.fontFamily”: “Consolas”,
“files.autoSave”: “afterDelay”,
“window.zoomLevel”: 0,
“workbench.colorTheme”: “One Dark Pro Vivid”,
“workbench.iconTheme”: “vscode-great-icons”,
“phpformatter.composer”: true,
“phpformatter.logging”: true,
“phpformatter.arguments”: ["–[email protected]"],
}

cũng không ăn thua gì!!!


(Đào An) #7

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=kokororin.vscode-phpfmt
Thử cái này xem


(Thuc Nguyen Tan) #8

Lúc sáng thử rồi, loay hoay cả 3,4 tiêng đồng hồ, mới đọc cái này :slight_smile:

Hình như một số hàng chợ này có vấn đề, tụi nó làm chưa đâu vào đâu cả, mấy cái hình đó là để tưởng tượng mục tiêu !!!

Thậm chí còn có tiêu đề

Not working although following the guide needs more info
#172 opened on Nov 5, 2017 by ginomessmer

(Khoa Nguyen) #9

Open source thì vậy thôi, dùng rồi report fix lỗi. Thích thì mua PHPStorm mà dùng


(Thuc Nguyen Tan) #10

Tuy nhiên cái vs code này hay, đủ sức để bye bye dreamware.
Bạn thử viết cái vsc extension nào chưa? không biết cách viết thế nào nhỉ?


(null) #11

Xem bài này mới để ý là lâu rồi mình không dùng format code, toàn tab thủ công :joy:
Thử PHP-CS-Fixer xem bạn, trước dùng sublime text với atom mình cũng toàn dùng nó, có lẽ trên vscode cũng sẽ ổn thôi.


(Khoa Nguyen) #12

Mình contribute vô language server reasonml là chính. Tài liệu để viết rất đầy đủ. Vào trang chù vscode là thấy ngay.


(Hùng) #13

Tải xampp vào trong thư mục đó có file php.exe chép vào đường link etx đó là chạy đc thôi
Format khá ổn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?