Làm cách nào để lấy dữ liệu từ 2 cây trên firebase để đem ra so sánh

Mình có câu hỏi như này, mong các bạn giải đáp với, mình mới lập trình android nên còn yếu mong bác nào biết chỉ với?
Như hình này image
Làm thế nào để lấy dữ liệu có trường major từ cây book đem so sánh với cây user có trường major ạ?
Thân mến.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?