Làm cách nào để in hết thông tin trong file trong ngôn ngữ C?

mọi người ơi cho em hỏi cách nào để in hết thông tin trong file trong ngôn ngữ C ạ? em cảm ơn ạ

Mình chưa thông đoạn này, in hết thông tin file là sao bạn?

4 Likes

Có lẽ là lấy toàn bộ dữ liệu trong file ra ngoài.

while(!file.eof()){
    fscanf(....);
}

Hoặc

while(fscanf(....)){
}
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?