Kỹ thuật phần mềm và công nghệ thông tin có gì khác nhau?

Em đang tìm hiểu về nhóm ngành cntt , nên em muốn hỏi kỹ thuật phần mềm và công nghệ thông tin khác nhau thế nào ? Và nên chọn ngành nào để học

Bạn đọc ở link này:

chọn cái mình đam mê
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?