Kiểm tra chuẩn BC và chuẩn 4 lập trình với C#

Cho em hỏi cách mình kiểm tra chuẩn BC với chuẩn 4NF bằng code C# của chuẩn hóa lược đồ quan hệ trong môn thiết kế cơ sở dữ liệu như thế nào ạ? Bài của em chỉ mới tìm được khóa của tập quan hệ R thôi.

Counter question: Làm thế nào cậu kiểm tra được lược đồ quan hệ là chuẩn 4NF hay chuẩn BNF (bằng tay trước)?
Chắc trong textbook của cậu có dạy điều đó chứ?

5 Likes

Hồi đi học, thầy giao cho bài tập lớn về nhà cài đặt mấy thuật toán kiểm tra chuẩn của lược đồ quan hệ, rồi tìm khóa các thứ.
Bạn cùng khóa tui toàn làm trên C/C++ console. Tui mần hẳn trên C# winform cho có giao diện trực quan sinh động dễ thao tác. Xong Upload lên diễn đàn nào đấy quên cmnr, nguyên cả 1 package full tất cả thuật toán của môn Cơ sở dữ liệu , và Thiết kế cơ sở dữ liệu. Tính tìm lại share cho bạn
Mà nghĩ lại thôi, sức dài vai rộng, tự làm lấy chứ ai lại đi xin code.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?