Không up được file lên gihub

mình up file lên github mà đến lúc push thì bị lỗi thế này là sao ạ:
fatal: unable to access ‘https://github.com/vietvet95/Do-An.git/’: Could not resolve host: github.com

bạn dùng linux phải ko?

  1. đầu tiên bạn ping thử github.com
  2. bạn dùng ssh -v [email protected] để xem ssh có target tới đúng ip chưa
4 Likes

m dung window
Nó hiện thế này bạn à:

ssh -v [email protected]
OpenSSH_8.1p1, OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
ssh: Could not resolve hostname github.com: Name or service not known

Rồi vậy giờ bạn cần sửa ssh_config
Khai báo host như sau:

Host github.com
  HostName 13.250.177.223

Rồi chạy lại ssh là xong nhé :crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face:
image

4 Likes

m không hiểu lắm. m mới xài nên k rành. b chỉ cụ thể cho m với ạ. m cảm ơn

1 Like

trường hợp này dành cho bạn dùng qua ssh:
do máy bạn ko solve được github.com về ip nên bị như thế, đôi khi đổi dns không ăn thua. Mình cũng tắt ipv6 hình như được nhưng lâu quá quên rồi

dùng ssh_config để trỏ thủ công cho nhanh.

thông thường file /etc/ssh/ssh_config của bạn sẽ trống, bạn chỉ cần khai báo vào thôi.

copy/paste đoạn mình gửi vào save lại là được

3 Likes

À còn nữa. Mình nghĩ có thể bạn dùng git thông qua https chứ không phải ssh.
Trường hợp bạn dùng https. Bạn chỉ cần sửa host file để trỏ thủ công ip của github.com.
Để biết là bạn đang dùng git thông qua https hay ssh bạn chỉ cần vào thư mục của repo.
Chạy:

git remote -v

Nếu stream url dạng:

origin	http://github.com/BroadleafCommerce/Menu.git (fetch)
origin	http://github.com/BroadleafCommerce/Menu.git (push)

thì bạn đang dùng https
lúc này bạn chỉ cần sửa file /etc/hosts là được (nếu máy bạn là windows thì sửa file hosts theo hd trên google nhé vì lâu rồi mình ko dùng windows nên ko nhớ)

sudo nano /etc/hosts

do mình dùng nano để edit file, bạn có thể dùng cái khác nhé.
thêm vào 1 dòng

13.250.177.223 github.com

là xong

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?