Không up ảnh được lên DNH


(anon10709737) #1

Dạo mấy hôm mình làm 1 topic có hình ảnh nhưng không được. Có phải là do bảo trì hay gì không ạ. Mọi người chỉ hộ em với!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?