Không up ảnh được lên DNH

Dạo mấy hôm mình làm 1 topic có hình ảnh nhưng không được. Có phải là do bảo trì hay gì không ạ. Mọi người chỉ hộ em với!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?