Không tìm thấy lệnh cho Rust trên Linux

Chào mọi người.
Mình là “noob”, đang học Rust. Mình đã cài Rust bằng CLI. Nhưng khi gõ rust, cargo hoặc rustup thì nó hiện Command not found.

Bạn làm theo guide nào? ghi cụ thể quá trình ra, chắc chắn quá trình install bạn bị miss rồi.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?