Không thêm ảnh vào tkinter được

Đọc tiêu đề chắc nhiều người hiểu vấn đề của em là gì.

, đây là code của em. Mong cách bác fix giùm, em cảm ơn rất nhiều ạ.

Thử đổi tên file tem.png thành filetem.png (nhớ đổi trong code luôn) xem sao. Mấy cái khoảng trắng hoặc tiếng Việt có dấu đôi khi gây rách việc.

3 Likes

cảm ơn bác, nhưng mà vẫn không được bác ơi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?