Không thể debug trên codeblocks

em mới học lập trình c++ và cài codeblocks để xài nhưng em không thể debug được, mong mng giúp em ạ

Cậu đã thử search trên diễn đàn câu hỏi tương tự chưa? :smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?