Không tạo được pull request trên web github

Trên repository mình fork về, mình tạo pull sang develop của origin ok rồi, giờ mình tạo pull từ cái develop origin ấy sang 1 brand khác của origin thì không được(trước giờ vẫn ok, hiện tại 1 số band được 1 số bị lỗi như ảnh)
Có ai từng bị ntn chưa chỉ giúp mình với

có bác nào biết không cứu em cái

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?