Không tạo được project cocos2d-x bằng ngôn ngữ JS

Khi em tạo thì nó hiện lỗi này


Mọi người giúp em mới ạ :frowning:

Cocos hiện tại không còn hỗ trợ Javascript nữa, nếu bạn muốn tạo project bằng JS thì cần phải mày mò thêm cách cài Cocos2d-js, nhưng chính người tạo ra Cocos2d-x khuyên các JS devs nên chuyển qua dùng Cocos Creator thành ra là bạn cũng nên chuyển qua dùng nó luôn. Nguồn:

Công nhận Discoure phổ biến thật, có nhiều forum sài nó, kể cả DNH.

6 Likes

Dạ, cảm ơn anh nha …

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?