Không load được cv::string::allocate() opencv trên qt creator

Vấn đề: khi dùng hàm cv::imread() trên qt khi build thông báo lỗi undefinded refference string::allocate(); string::deallocate() (Khởi tạo vùng nhớ cho String). Mong mọi người giúp đỡ.

INPUT PARAMETER:
OS: win 8.1(64 bit)
QT: creator 4.10.0 comunity
opencv: 3.4.5

Internet Guilde:

  1. https://stackoverflow.com/questions/25476466/error-undefined-reference-to-cvimreadstdstring-const-int
  2. https://stackoverflow.com/questions/52491314/undefined-reference-to-cvstringdeallocate-error-in-opencv-3-4-3

Em không biết nhiều về qmake hoặc cmake, makefile nên khi đọc 2 trang này không biết phải chỉnh thế nào.

Chân thành cảm ơn mọi người.

cách giải quyết:
trong file .pro qt
thêm INCLUDEPATH và LIBS; nếu vẫn bị lỗi thì build qt theo kiểu mingw32. Theo mình nghĩ thì do build opencv(opencv 3.4.5) bằng mingw32 -> khi dùng mingw64 gọi module 32 bit này -> error.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?