Không khai báo cwtype và cwchar bị lỗi

Không khai báo cwtype và cwchar nó báo lỗi này trong sublime text mong anh em giúp đỡ ạ.
chỉ giùm em với mọi người ơi em cảm ơn nhiều

Tìn kiếm 1 giây là ra rồi.

3 Likes

dạ có chỗ nào tải thư viện c++ 11 không ạ

C++ 11 thì không cần tải. Chỉ cần thêm -std=c++11 vào sau g++ trong file C++.sublime-build của bạn là được.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?