Không kết nối được database trong eclipse

Mọi người ơi giúp em fix lỗi này với ạ

Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ các thông báo lỗi phía dưới nữa nha. Với từng này dữ liệu thì có thể bạn gặp vấn đề với kết nối với database, thử kiểm tra kỹ lại url, user, passwod xem.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?