Không hiểu vòng lặp trong c++

chào mọi người, em đang học C++, học đến vòng lặp thì khộng sao hiểu nổi, em có làm bài tập và hiểu đc sơ sơ vòng lặp for, nhưng đến while và do-while thì tịt ngúm, kiểu không biết đặt điều kiện cho vòng lặp kiểu gì, không biết dùng như thế nào, em xem rất nhiều video và tài liệu nhưng vẫn thế,… mong mọi người giúp ạ, em cảm ơn!

Bạn có thể thử học ở đây, mình thấy khá dễ hiểu.

2 Likes

cảm ơn bạn ạ, mình học xong ở đó rồi nhưng vẫn không hiểu mới lạ, không biết não mình bị sao nữa

Bắt tay vào code mấy bài và tự giải thích từng dòng một cho tớ xem được không cậu? :smile:

5 Likes

Vòng lặp while thì cũng giống như nghĩa trong tiếng anh. Ví dụ :

While ( i <100 )
{
Printf " Bạn vẫn ở Đồng V";
i++;
}
Printf " Bạn đã lên được đồng IV";

Trong khi bạn vẫn chưa đủ 100 điểm thì rank " Bạn vẫn ở Đồng V", nhưng mà khi bạn được 100 điểm thì bạn sẽ thoát khỏi rank Đồng V và “Bạn đã lên được Đồng IV”

Còn do_while thì
do {
Printf " Bục mặt cày tiếp đi “;
Printf " Bạn vẫn ở Đồng V”;
}
while ( i <100)
Printf " Bạn đã lên được Đồng IV";

Thì bạn sẽ phải " Bục mặt cày tiếp đi" và " Bạn vẫn ở Đồng V" khi điểm của bạn (i) vẫn chưa đủ 100 điểm khi đủ thì nó sẽ thoát khỏi vòng lặp và " Bạn đã lên được Đông IV"

Xin lỗi vì đã quá rườm rà nhưng hi vọng bạn hiểu

4 Likes

Giữa whiledo...while thì cái nào thuận hơn thì dùng. Như xét nhập từ bàn phím thì dùng do...while vì người ta chưa nhập sao mà xét đk :smiley:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?