Không hiện login form của DNH trên chrome/coccoc


(Hiên Văn) #1

Chào mọi người,
Mình dùng chrome hoặc coccoc thì khi login thì form login của DNH không hiện lên được, các trình duyệt khác thì không sao? Có ai bị như vậy không ạ? Làm sao khắc phục được lỗi này thế?


(*grab popcorn*) #2

Bạn bấm nút Login rồi mở F12 và quăng cái này vào console

$('#discourse-modal')

Sau đó cho mình xem thử nó in ra gì


(明玉) #3

Mình từng bị và chắc chắn là do 1 extension nào đó gây ra.


(Vuio) #4

Thử mở trong ẩn danh xem.


(Hiên Văn) #5

Cám ơn bạn! Do cái ex laban dịch :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?