Không đọc file được từ pycharm

python
pycharm

(Lý Lan Tuệ) #1

Em chào mọi người, hiện tại em đang làm project game caro, và em có lưu dữ liệu ở file có đuôi .txt, nằm trong cùng folder với cái file python, nhưng k hiểu sao mở mà nó không hiển thị gì cả, em sợ là nó k đọc file được, hỏi cùng đường tra gg cuối xóm vẫn k biết lỗi gì, mong các cao nhân giúp đỡ

fh = open('C:/Users/Dell/PycharmProjects/DemoCaro/PythonModeTrang.txt', 'r')

line1 = fh.readline()
line2 = fh.readline()
line3 = fh.readline()
line4 = fh.readline()

print('Dòng 1: ', line1)
print('Dòng 2: ', line2)
print('Dòng 3: ', line3)
print('Dòng 4: ', line4)

#fh.read(username_info + "\n")
#fh.read(password_info + "\n")
#fh.read(gender_info + "\n")
#fh.read(MSSV_info + "\n")


fh.close()


E cảm ơn mn ạ


(Florastamine) #2

Mình vẫn output được bình thường mà. Check lại đường dẫn/nội dung file/… xem.

image

Nếu file data nằm chung với file .py thì đừng dùng đường dẫn tuyệt đối, cứ mở bằng tên file.

fh = open('PythonModeTrang.txt', 'r')

(SITUVN.gcd) #3
PythonModeTrang.txt

Theo hình thì tập tin tên là Trang.txt nằm trong thư mục tên Pythonmode
Thế này mới đúng nhé:

Pythonmode/Trang.txt

C:/Users/Dell/PycharmProjects/DemoCaro/Pythonmode/Trang.txt

(Lý Lan Tuệ) #4

Mình cảm ơn nhiều ạ,làm dc rồi ạ


(Lý Lan Tuệ) #5

Mình cảm ơn ạ :((( bữa gõ y chang vậy cũng k ra, mà h thử lại thấy cũng ok rồi, hình như là do input có vấn đề nên đọc file k hiêu quả


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?