Không chạy được máy ảo Genymotion

Mình mới tải cái Genymotion về để chạy thử mấy cái ứng dụng trên Android Studio nhưng khi mở thử máy ảo lên nó cứ báo “Unable to start virtual device”.
Sau đó mình mở virtualbox lên và thử mở máy ảo nó lại báo:

The virtual machine ‘Samsung Galaxy S5 - 4.4.4 - API 19 - 1080x1920’ has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1). More details may be available in ‘C:\Users\TGDcom\AppData\Local\Genymobile\Genymotion\Genymobile\Genymotion\deployed\Samsung Galaxy S5 - 4.4.4 - API 19 - 1080x1920\Logs\VBoxHardening.log’.
Result Code:
E_FAIL (0x80004005)
Component:
MachineWrap
Interface:
IMachine {f30138d4-e5ea-4b3a-8858-a059de4c93fd}

bạn xem lại card mạng có dịa chỉ ip k, có thì để nó về mặc định.

Bạn lên mạng tìm Genymotion&virtualbox 2.1.1 tải về cài, xong cài lại Genymotion 2.6. Lúc trước mình cũng cài mãi ko được, xong làm cách đó. Mấy bản vitualbox cũ chạy ổn định hơn thì phải.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?