Không chạy được hàm input khi code trên sublime text 3

python

(Minh Quý Lê) #1

mk gọi n=input(‘nhập n’) mà nó chỉ chạy ‘nhập n’ thôi. Phải giải quyết làm sao h ạ!!!??


(Reisen_1943) #2

Sublime Text does not support inputting data into a program.
nếu có input các thứ thì nên chạy bằng cmd nha bác


(Minh Quý Lê) #3

làm sao để chạy cmd z???


(Reisen_1943) #4

Bạn vào thư mục chứa file python đó. Shoft + chuột phải, thấy 1 dòng open command line here hoặc powershell thì nhấp vào. Rồi gõ lệnh python + tên file


(Nguyễn Văn Nghĩa) #5

Bạn nên lên mạng tải cái ‘Open command line here’ trước, cứ gg gõ vậy nó sẽ ra trang tiếng anh vào download là được, sau đó vào file Python, Shift chuột phải, chọn Open command… như bạn ở trên bảo.


(Minh Quý Lê) #6

thế có cách nào bấm ctrl+B phát thì nó hiện ra cmd lun ko??


(Reisen_1943) #7

Không tại đơn giản ctrl B là hotkey để build của sublime thôi


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?