Khởi nghiệp Việt và những “điểm nóng” 2019

Việt Nam đã vượt qua giai đoạn được định nghĩa là “kích hoạt thị trường khởi nghiệp” trong hai năm qua. 2019 được dự báo sẽ là năm bản lề để xuất hiện một thế hệ khởi nghiệp kiểu mới ở Việt Nam: tham vọng hơn, giàu chất xám hơn và cũng… bình tĩnh hơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?