Khi viết app bằng kotlin hay react native có cần đến back-end không?

Cho em hỏi là khi mình viết app bằng kotlin hay reac native là mình viết được front end của cái web thôi đúng k ạ vẫn phải cần đến backend như spring asp.net hay là thế nào ạ

Không, tạo fake JSON API thôi.

3 Likes

Để trả lời chính xác và đầy đủ nhất cho câu hỏi này thì bạn cần phải tự trả lời được câu hỏi ‘backend là cái giống gì?’ và ‘backend dùng để làm gì?’. Từ đó sẽ tự có câu trả lời viết app bằng cái xxx gì đó có cần đến backend hay không?
Câu trả lời ngắn gọn mình dành cho bạn là tuỳ bạn

5 Likes

Theo mình, thì hiểu ngắn gọn như này.

Nếu bạn viết một app, ví dụ như máy tính bỏ túi, chỉ chạy trên máy, không có internet vẫn sử dụng được, thì không cần phần server side/back-office.

Nhưng nếu app đó có chức năng lưu lại thông tin những kết quả tính toán của bạn, để khi bạn sử dụng một smartphone khác có cài app, bạn chỉ cần login vào app thì bạn có thể xem lại được những thông tin đã đồng bộ, thì khi đó có cần đến phần server side/back-office.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?