Khai báo và sử dụng danh sách liên kết đơn sao cho hiệu quả?

mọi người thường khai báo và sử dụng danh sách liên đơn ntn cho hiệu quả vậy ạ. Tại em thấy mỗi chỗ người ta hướng dẫn một kiểu, về bản chất em thấy nó giống nhau nhưng nên làm ntn để dễ dàng hơn ạ

Câu hỏi vớ vẩn, lười đọc sách hay sao mà hỏi nghe mắc cười vậy? Cái này thuộc về cấu trúc dữ liệu nhé, bạn học rồi cài đặt ngôn ngữ nào là tuỳ ý bạn, không phải là chỉ có C++ mới có. https://www.programiz.com/dsa/linked-list

2 Likes

Không thể đánh giá phương pháp nào hiệu quả hơn một cách chung chung bạn à.
Mỗi hệ thống có đặc điểm riêng như bộ nhớ nhiều hay ít, tốc độ truy xuất, đặc tính của data (dạng lưu trữ, truy xuất ngẫu nhiên hay truy xuất theo thứ tự). Từ đó người ta chọn phương pháp tiếp cận phù hợp. Lấy ví dụ bạn thấy rằng data của bạn không bao giờ vượt quá 10 phần tử, thì việc dùng 1 head cho danh sách có thể là đủ, không phải implement tail, hoặc là danh sách 2 chiều, hoặc là middle heads.

Khi đã xét hết các yếu tố trên thì mới xét đến yếu tố trình độ và kinh nghiệm người code.

Nếu bạn thấy bản chất các hướng dẫn trên giống nhau thì bạn cứ chọn phương pháp nào thấy phù hợp và dễ dàng với bạn. Sau này khi bạn đã có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ nhìn ra được nhiều điểm hơn.

3 Likes

Cách hiệu quả nhất trong C++ là đừng có dùng list nữa nha.

Nguồn tham khảo: https://baptiste-wicht.com/posts/2012/12/cpp-benchmark-vector-list-deque.html

4 Likes

Khai báo danh sách đơn hiệu quả: Dùng std::list<T> có sẵn, không cần cài đặt gì.

Dùng hiệu quả: Tuỳ vào yêu cầu mà có thể không dùng linked list nữa, chuyển sang dùng std::vector<T>.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?