Khai báo iostream bị lỗi trên visual studio

chào mọi người, hiện tại em vừa chuyển từ vscode sang visual, khi em lập trình như hình dưới nó báo rất nhiều lỗi khiến em không thể biên dịch được, mong mọi người giúp em.

em xài Windows 10 hay 11 :V VS 2022 hay 2019 hay 2017 đây :V Rất có thể là install ko đúng phiên bản Windows SDK :V

2 Likes

em xài win 11 và vs 2022

em mở Visual Studio Installer lên lại, bấm Modify, xem bên phải cái Windows 11 SDK (10.0.22000.0) có tick chưa, chưa thì tick nó :V

của a là win 10 21h2 nên nó install SDK 10.0.19041.0 :V Em xài win 11 thì tick cái Win 11 SDK 10.0.22000.0 ấy :V

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?