Katacoda - Học docker ngay trên browser!

Bạn nào muốn vọc thử docker mà không muốn cài cắm gì trước, học nhanh gọn thì có thể học với trang này. Hôm trước Đạt thấy Grokking Vietnam share nên vào học thử. Giờ thấy hay nên share lại cho mọi người vào học free :slight_smile:

16 Likes

Sao bất công thế, em cũng share link này trong Discord mà không có ai ngó :cry:

11 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?