Kali linux 2016.2 không dùng được rpm

Mình mới dùng kali linux 2016.2. Các bạn cho mình hỏi trên kali 2016.2 sao ko dùng được lệnh RPM vậy nhỉ. Mình thử rpm --help cũng báo ko tìm thấy lệnh này.

cảm ơn nhé, mình sẽ tìm hiểu thêm. Mình tải một số gói phần mềm định dạng .rpm về mà ko sao cài đặt được trên kali linux 2016.2. Vd như phần mềm máy in canon 2900…

Vi nó dùng apt. @_@!
http://www.debianadmin.com/install-rpm-files-in-debian-and-ubuntu.html

thank Phong_Ky_vo! khả năng phải dùng alien convert sang .deb thôi

A post was split to a new topic: Unable to acquire the lock

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?