Js nhảy sang C# winform

Có bác nào như em ko, đang học js mà nhảy sang quả C# winform cứ cảm thấy khó chịu trong người ==’

Đa năng lên rồi sẽ không thấy khó chịu.
Thực tế đa phần đều biết nhiều loại công nghệ, nhiều loại ngôn ngữ và việc chuyển lĩnh vực cũng chỉ như đổi món ăn mỗi ngày.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?