Jeff Bezos's advice to minimize the number of regrets

Thực ra thì mình không thích Jeff lắm trong các billionairs vì bác này không chịu chi tiền từ thiện nhưng mà tiền của bác thì tiêu thế nào tuỳ, có khi mình giàu như bác thì cũng kẹo không kém :stuck_out_tongue:

Nhưng mà có câu này Jeff nói hay: “I want to minimize the number of regrets that I have in my life.”

https://www.youtube.com/shorts/ZNeQ3yn6Zk4

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?