JavaCore JavaWeb

java

(Đinh Thanh Tuân) #1

Mọi người tư vấn cho em được không ạ. Em theo Java Web và giờ em đang học JavaCore, e có đang học 1 khóa Java của thầy Trần Duy Thanh + học xong khóa JavaCore của 1 trung tâm, nhưng em thấy mọi thứ đều rất nhanh, khiến e cảm giác như chưa chắc chắn để sang JSP. Vậy mọi người góp ý cho e về phần mấy bài tập thực tế liên quan đến OOP được ko ạ?


(Nguyễn Đình Anh) #2

Lên https://codefights.com/ nhé bạn, ở đó có nhiều bài tập hay lắm :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?