Java bị lỗi: Could not find or load main class

Em chạy một chương trình có dòng thông báo sau
Could not find or load main class …
Em chạy thử chương trình thần thánh HelloWorld cũng báo như thế không chạy
Giờ em làm sao để sửa lỗi này đây

2 Likes

Đặt class Main nhầm package.

1 Like

Em dùng netBean hay eclipse cũng ra như thế cả. Em chạy mỗi HelloWorld thôi mà

2 Likes

Gửi code lên bạn Vũ sửa cho :smile:

1 Like

Bạn thử làm theo hướng dẫn dưới đây xem:

1 Like

em chạy được rồi. Cảm ơn mọi người. Cho nó về mặc định thư mục mặc định chả hiểu sao nó chạy được. :v

2 Likes

Right click project > properties > run > Main class > browers > your main class

3 Likes

Bạn chạy lệnh java với tên của class. Xem bài này nè: Sửa lỗi java Error: Could not find or load main class

1 Like

bạn ơi chỉ cho mình cách sửa mình cũng dính lỗi này :relieved:

2 Likes

mình để location file mặc định, nhưng sao nó vẫn báo lỗi đó vậy, ai giúp với

1 Like

Bây giờ thì đến lượt t bị lỗi này. Chạy command cũng báo lỗi y vậy

bạn hướng dẫn mình với . mình cũng bị lỗi tg tự

1 Like

bạn cần dẫn đường dẫn gồm java [tên package]/[tên class]

1 Like

ở netbeans, các bạn có thể chuột phải vào project -> move -> browser -> “chịn ra desktop chẳng hạn” và chạy lại -> ok

1 Like

Bạn ơi cho mình hỏi: thao tác dẫn đường như thế nào. Nguyên nhân lỗi đó là gì vậy. Mình mới bắt đầu học môn này, mình ko dùng eclipse IDE hay Netbean gì cả, mình dùng CMD chạy trực tiếp. Chỉ giúp mình với. Thanks nhiều nhé!

1 Like

Dùng lệnh cd <đường dẫn> để chuyển đến thư mục gốc chứa các tập tin .class đã được biên dịch bằng javac sau đó thực thi: java [tên gói.]<tên lớp chính>. Trong lớp chính phải định nghĩa phương thức: public static void main(String[] args) để java gọi và bắt đầu chạy từ đây.


Ví dụ:

D:/JavaPrograming/TestProject/mypackage/Main.java

Chạy CMD để biên dịch:

cd "D:/JavaPrograming/TestProject"
javac "mypackage/Main.java"

Sau khi biên dịch bằng javac sẽ có thêm:

D:/JavaPrograming/TestProject/mypackage/Main.class

Thực thi CMD:

cd "D:/JavaPrograming/TestProject"
java mypackage.Main

Tóm gọn lại thì cả biên dịch và chạy là thế này:

cd "D:/JavaPrograming/TestProject"
javac "mypackage/Main.java"
java mypackage.Main
4 Likes

Cám ơn bạn nhiều nhé!
Mình hiểu tại sao rồi. Do mình đặt file *.java trong thư mục TestProject luôn mà ko có folder tên là mypackage.

1 Like

Hi các bạn, ngoài các nguyên nhân gây lỗi trên mình xin bổ sung 1 nguyên nhân nữa là do trong đường dẫn tên folder có tiếng Việt có dấu. Hqua mình vô tình đổi tên folder và cũng dính lỗi như vậy

5 Likes

hỏi ngu tý…ae nào fixx hộ đk k

1 Like

Hình ảnh “chất lượng”!
Khi tạo dự án, nó tự gán lớp thực thi chính thành com.mafia.tinhtong.TinhTong2SoAB.
Chuột phải vào tập tin muốn chạy và chọn Run file. Nhớ mang máng thế thôi.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?