Java bị lỗi: Could not find or load main class

xin chào các bạn, mình dùng ubuntu, cũng mới tập viết những chương trình đơn giản,
để chạy file java thực thi thì dùng lệnh
java [filename]
có nghĩa là bạn phải đang xài cmd, terminal … ở thư mục chứa file thực thi,
nếu cmd, terminal đang bao quát cả thư mục gốc, hay ở nhánh cao hơn thư mục chứa file java thì sẽ bị lỗi đó.

chỉ cần dùng lệnh cd để đến thư mục chứa file java.
lý do ở đây mình nghĩ là câu lệnh:

java [file-name]
không bao hàm đến đường dẫn, chỉ duy nhất file name, tức chúng ta phải đang dùng cmd, terminal tại thư mục chứa file đó.

1 Like

Chuẩn rồi anh ạ. Em cảm ơn nhé.

1 Like

Anh chị ơi, mọi người có thể fix giúp em lỗi: could not find or load main class được ko ạ? Em đã tham khảo hết bình luận của mọi người nhưng chưa giải quyết đc gì ạ!!!

Click vào biểu tượng có hình cái búa và cái chổi (Clean and Build Project)
Sau đó click chuột phải vào Project > Properties > Run, ở phần Main Class click Browse, chọn mục đầu tiên rồi ấn Select Main Class > Ok
Về lại main click chuột phải chọn run file

2 Likes

mình bị lỗi Could not find or load main class làm sao để khắc phục mong m.n giúp

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?