Java bị lỗi: Could not find or load main class

xin chào các bạn, mình dùng ubuntu, cũng mới tập viết những chương trình đơn giản,
để chạy file java thực thi thì dùng lệnh
java [filename]
có nghĩa là bạn phải đang xài cmd, terminal … ở thư mục chứa file thực thi,
nếu cmd, terminal đang bao quát cả thư mục gốc, hay ở nhánh cao hơn thư mục chứa file java thì sẽ bị lỗi đó.

chỉ cần dùng lệnh cd để đến thư mục chứa file java.
lý do ở đây mình nghĩ là câu lệnh:

java [file-name]
không bao hàm đến đường dẫn, chỉ duy nhất file name, tức chúng ta phải đang dùng cmd, terminal tại thư mục chứa file đó.

1 Like

Chuẩn rồi anh ạ. Em cảm ơn nhé.

1 Like

Anh chị ơi, mọi người có thể fix giúp em lỗi: could not find or load main class được ko ạ? Em đã tham khảo hết bình luận của mọi người nhưng chưa giải quyết đc gì ạ!!!

Click vào biểu tượng có hình cái búa và cái chổi (Clean and Build Project)
Sau đó click chuột phải vào Project > Properties > Run, ở phần Main Class click Browse, chọn mục đầu tiên rồi ấn Select Main Class > Ok
Về lại main click chuột phải chọn run file

2 Likes

mình bị lỗi Could not find or load main class làm sao để khắc phục mong m.n giúp

mk bị lỗi vầy là bị sao vậy ạ
java.lang.ClassNotFoundException: helloworld

Các bạn phải làm đúng giùm.
Ngôn ngữ Java khuyến khích tạo tên gói (package) và biết các lớp (class) trong gói đó. Nếu viết 1 lớp trơ (không nằm trong gói nào), mà bị lỗi nào đó thì tự chịu.

1 Like

Nếu bị nỗi do IDE ko tìm thấy đường dẫn:
click vào File -->Open projects from File System…–>Directory…—>dẫn đến tận mục source code ‘src’----->Finish
Problem will be solved.^^

Loay hoay mất 3 ngày thì mình mới nhận ra lỗi là do mình đặt tên folder chứa project là tiếng Việt có dấu. Sửa lại thành không dấu viết liền là chạy được liền

1 Like

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

bạn ơi chỉ mình vs mình bị lỗi tương tự ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?